Какво е разработчик на мобилни приложения

Разработчик мобилни приложения пишат програми в специална интегрирана среда за разработване с помощта на програмни езици, като Java, Objective-C и C ++. Това означава, че програмирането и важно умение, което трябват да са усвоили. Разработчикът избира операционната система (мобилната платформа), за която ще изработват приложение (напр. Android на Google или IOS на Apple), след това учи езиците за програмиране и средата на разработка на софтуер околната среда за съответната платформа.

Какви умения трябва да притежава разработчик мобилни приложения?

Тази професия обикновено включва проектиране, програмиране, тестване, отстраняване на грешки, мониторинг и документиране на промените в мобилните приложения. Програмистите могат да работят в редица отрасли, включително финанси и публичния сектор. Те често работят като част от екип с други ИТ специалисти, като например софтуерни инженери и системи анализатори и пишат програмите в съответствие с техните спецификации. Отделно от програмирането на високо равнище и свързаните с него технически умения, разработчиците на мобилни приложения следва да притежават креативност, логичен подход за решаване на проблеми, аналитични способности, способност за работа под напрежение, внимание към детайла и комуникационни умения – включително способността да предоставят информация по кратък и ясен начин за колеги, които нямат техническа грамотност.

Leave a Reply

Your email address will not be published.