Какво е Back-end разработчик

Back-end разработчикът се грижи за вътрешната инфраструктура на сайта – начин на функциониране на сайта, сигурност, управление на съдържанието, актуализации, база данни, сървър и др. Владее езиците PHP, C++, Java, .Net, Python и др. Обикновено добрият бекенд програмист владее един от тези езици и достатъчно запознат, за да пише код на 2-ри или 3-ти език. Задължително условие за тях е работата с бази данни като MySQL, Oracle и SQL Server.

Тяхна е задачата така да бъде изграден сайта, че ако трaфикът към него рязко се увеличи, той да не спре да работи коректно. Освен това, мисълта на back-end програмиста тече и в посока – ако трябва да се добави нова функционалност, сайтът така да бъде направен, че добавянето на новата функционалност да не счупи всичко останало. Всяка една връзка и всеки един процес които се случват на сайта, са премислени добре предварително, за да може в последствие администраторът на сайта лесно да качва ново съдържание, да добавя нови бутони в менюто и да променя съществуващото съдържание, без това да навреди на сайта.

Leave a Reply

Your email address will not be published.