Какво е Front-end разработчик

Web front-end (уеб фронт енд) е термин, описващ частта от уеб приложение или страница, която е видима за крайния потребител. Целта на front-end разработчиците е създаването на интернет сайтове и уеб приложения базирани на интернет технологии като HTML, CSS, JavaScript, Flash и т.н., в частта им, която върви на браузъра на потребителя. Те се занимават със създаването, поддържането, оформлението, навигацията и функционалността на интернет страниците, както и съвместимостта им с различни устройства, браузъри и техните версии.

Някои от отговорностите на front-end разработчиците включват:

Едно от задълженията на front-end девелопърите е поддръжката на различни устройства и браузъри.

 • Разработка на динамични уеб страници
 • Създаване и поддръжка на уеб страници
 • Създаване и поддръжка на приложения базирани на уеб технологии
 • Уеб дизайн
 • Стилизиране на сайтове
 • Осигуряване на удобна навигация и структурирано съдържание
 • Проектиране на потребителски интерфейси
 • SEO оптимизация
 • Разработване на решения базирани на CMS системи
 • Поддържане, независимо от браузър или устройство, на еднакъв изглед и функционалност

Необходими умения:

Познания за потребителски интерфейси (GUI), Дизайн и съпътстващи програми (PhotoShop, Illustrator), мултимедия (аудио, видео, анимация), CMS, сървърни технологии (комуникация front-end/back-end, клиент-сървър), QA и тестване, сигурност, SEO, управление на проекти.

Създаването на един сайт с интерактивна визия и качествено съдържание е недостатъчно за популяризирането му. Front-end специалистите използват сложни техники и действия за подобряването на видимостта на сайта в интернет чрез интернет маркетинг.

Интернет маркетингът е глобален термин, който включва SEO, SEM, SMM, e-mail маркетинг и др.

 • SEO (Search engine optimization) e процес, включващ поредица от действия (добавяне на ключови думи, добавяне на карта на сайта, предназначена за търсещи машини, добавяне на хипервръзки към сайта от други сайтове на сродна тематика с добър рейтинг и др.), които подобряват класирането на един сайт в търсещи машини като Google, Yahoo, MSN Search и др.
 • SEM (Search engine marketing) е процес, който освен SEO техниките, включва и създаване на платени реклами.
 • SMM (Social media marketing) е процес на създаване на кампании в социалните мрежи.

Leave a Reply

Your email address will not be published.