Какво е JAVASCRIPT

JavaScript (ДжаваСкрипт) е интерпретируем език за програмиране, разпространяван с повечето уеб браузъри. Поддържа обектно ориентиран и функционален стил на програмиране. Създаден е в Netscape през 1995 г. Най-често се прилага към HTML-а на интернет страница с цел добавяне на функционалност и зареждане на данни. Може да се ползва също за писане на сървърни скриптове JSON, както и за много други приложения. JavaScript не трябва да се бърка с Java, съвпадението на имената е резултат от маркетингово решение на Netscape. Javascript е стандартизиран под името EcmaScript.

Възможности:

JavaScript може да влияе на почти всяка част от браузъра. Браузъра изпълнява JavaScript кода в цикъла на събития т.е. като резултат от действия на потребителя или събития в браузъра (например document.onLoad).

Основни задачи в повечето JavaScript приложения са:

  • Зареждане на данни чрез AJAX.
  • Ефекти с изображения и HTML елементи: скриване/показване, пренареждане, влачене, слайд шоу, анимация и много други.
  • Управление на прозорци и рамки.
  • Разпознаване на възможностите на браузъра.
  • Използване на камерата и микрофона.
  • Създаване на 3D графики WebGL.
  • По-добър и гъвкав потребителски интерфейс

Какво не може да се прави с помощта на JavaScript:

  • Не може да се записва информация на потребителския компютър или отдалечения сървър.
  • Не може да се запазва информация директно в отдалечена база данни.
  • Не може да се стартират локални приложения.

Leave a Reply

Your email address will not be published.