Какво е API

Приложно-програмният интерфейс (на английски: Application Programming Interface, API) е интерфейсът на изходния код, който операционната система или нейните библиотеки от ниско ниво предлагат за поддръжката на заявките от приложния софтуер или

Read more

Какво е JAVASCRIPT

JavaScript (ДжаваСкрипт) е интерпретируем език за програмиране, разпространяван с повечето уеб браузъри. Поддържа обектно ориентиран и функционален стил на програмиране. Създаден е в Netscape през 1995 г. Най-често се

Read more