Какво е API

Приложно-програмният интерфейс (на английски: Application Programming Interface, API) е интерфейсът на изходния код, който операционната система или нейните библиотеки от ниско ниво предлагат за поддръжката на заявките от приложния софтуер или

Read more