Завърши първият випуск на специалност „Информатика и софтуерни науки“ на Технически университет – София

Experian взима активно участие в образователния план на студентите и има значителен принос за тяхното развитие чрез менторство и подобряване

Read more